Bernhard och Emma med de förstfödda barnen:

Agnes *1906,  Evald *1911,  Evert *1913 och Signe *1908.
Bilden är tagen 1914

Agnes, Evald, Emma, Evert, Bernhard, Signe

Barnen:  Magnhild *1920,  Agnes *1906,  Signe *1908,

Ivar *1924  och Jennie *1917.

Bilden är tagen 1925

Magnhild, Agnes, Signe, Ivar, Jennie.

Moster Jennie matar hönsen.

Jennie är egentligen döpt till 
Eugenia men har alltid kallats för Jennie.

Morbror Evald