Bilderna blir förstorade om du klickar på dem.

 

Källfallsgruvan före lavbranden 1943. 

 

 

En oktoberdag 1943 hände det....................

 

Källfallets gruvanläggning efter branden.

Driften lades ner 1967. 

Ansamlingen av vatten är ett ständigt problem under jord.
Här står Bernhard vid en pump som transporterar vatten upp i dagen.

Inte mycket till beröringsskydd på elmotorn här inte!  

Tryckluftsdriven lastmaskin som ser ganska primitiv ut.

Det var ändå ett stort steg framåt mot att handlasta med fyllhammare och fyllfat som man kan se på nästa bild.

Min far berättade att när han började i gruvan lastade man 20-22 ton per skift

- för hand !

Här syns: Okänd, Bernhard och en Lindkvist.

 

Här lastar de över malmen från fyllfaten till vagnen. Fyllhammarskaftet syns till höger på ortgolvet.

Belysningen består som synes av karbidlampor.

Spelstyrare Gottfrid Eriksson.