Källfallets gruvanläggning med den gamla trälaven, före branden 1943