Min mor

Magnhild Karlsson *

Foto: Evert Jannerman

Magnhild i slutet av 30-talet Magnhild i slutet av 30-talet

Magnhilds 5-årsdag.

Hon minns den än idag, nästan 88 år senare.

Äpplet fick hon äta upp efter fotograferingen.

'

Magnhild 2012
Magnhild 2012