Riddarhyttebilder

Holmsjön

Svarttjärn

Holmsjön

Övre Skärsjön

Hornfisksjöö

Lien med omnejd