Skäggdopping (Podiceps cristatus)

Hornborgasjön 2013