Större hackspett (Dendrocopos major)

Västmanland 2010